నెల్లూరు లో నేడు జాబ్ మేళా ..

ఏపీలో వరుస జాబ్ మేళాలు నిరుద్యోగుల్లో సంతోషం నింపుతున్నాయి. స్టేట్ స్కిల్ డవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి మరో జాబ్ మేళా రాబోతుంది. మెడ్‌ ప్లస్‌, డీ మార్ట్,

Read more