ఆటోమేషన్‌ యుగంలో జాబ్‌ పొందటం ఎలా?

ఏదైనా ఒక ఉద్యోగంలో చేరాలంటే ముందుగా అప్లై చేస్తాం. తర్వాత కాల్‌లెటర్‌ వస్తే, రిటన్‌టెస్ట్‌కు హాజరవ్ఞతాం. అనంతరం నేరుగా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సెలెక్ట్‌ అయితే వెంటనే కాల్‌

Read more