ప్రతీ మహిళా ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీభాయి కావాలి

జనసేన కార్యాలయంలో జయంతి వేడుకలు హైదరాబాద్‌: ప్రతీ మహిళా ఒక ఝాన్సీలక్ష్మీభాయి కావాలని జనసేన ప్రధాన కార్యదర్శి అర్హం యూసెఫ్‌ అన్నారు. ప్రతీ మహిళా ఝాన్సీ లక్ష్మీభాయి

Read more