స్పైస్‌జెట్‌ ఆఫీసు ముందు ఉద్యోగం కోసం జెట్‌ పైలెట్లు

న్యూఢిల్లీ, : ఓడలు బండ్లయ్యాయి, బండ్లు ఓడలయ్యాయి అంటే ఇదేనేమో, ఒకప్పుడు దర్జాగా జంబో జెట్‌ బోయింగ్‌ విమానాలు నడిపిన జెట్‌ఎయిర్‌వేస్‌ పైలట్లు విధి వక్రించడంతో ఇప్పుడు

Read more