అందరినీ ప్రేమించాలి

అంతర్వాణి: బైబిల్‌ కథలు ‘ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా ఒకని యెడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమగలవారై యుండుడి (1 పేతురు 4:8)., ‘మనము

Read more

దీనులకే దేవుడి రాజ్యంలో చోటు..

అంతర్వాణి కేరళలో ఇటీవల సిస్టర్‌ అభయ అనే నన్‌ హత్య కేసులో ఒక పాస్టర్‌కు, మరొక సిస్టర్‌కు న్యాయస్థానం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించిన విషయం తెలిసిందే.

Read more

లోకరక్షకుడు ఉదయించిన వేళ

నేడు క్రిస్మస్‌ పర్వదినం నేడు క్రిస్మస్‌ పండుగ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్‌ వేడుకలు సాదాసీదాగా జరుగుతున్నాయి. కొవిడ్‌-19 మహమ్మారితో ఈఏడాది పండుగను ఆర్భాటంతో కాకుండా సింపుల్‌గా జరుపుకుం న్నారు.

Read more

పట్టుదలతో ప్రార్థన

అంతర్వాణి: బైబిల్‌ కథలు ‘పరలోకమందున్న విూ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించుననెను (లూకా 11:13). ‘మనలో కార్యసాధనకమైన తన శక్తి చొప్పున

Read more

విశ్వాసంలో ధైర్యంగా ..

‘అంతర్వాణి’ బైబిల్‌ కథలు దేవా, చెవియొగ్గి నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా విన్నపమునకు విముఖుడవై యుండకుము. నా మనవి ఆలకించి నాకుత్తరమిమ్ము. శత్రువుల శబ్దమునుబట్టియు నేను చింతాక్రాంతుడనై

Read more

ప్రార్థనా విజయాలనేకం

అంతర్వాణి: బైబిల్‌ కథలు- ‘విూరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి, ఆత్మ సిద్ధమేగాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పి.. (మత్తయి 26:41). ఇది యేసు

Read more

దేవుడితో సహవాసం గొప్ప భాగ్యం

అంతర్వాణి: బైబిల్‌ కథలు ‘నా గొఱె€లు నా స్వరము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును. నేను వాటికి నిత్యజీవము నిచ్చుచున్నాను గనుక అవి

Read more

విన్నవించుకో..

బైబుల్ సారాంశం ప్రపంచదేశాలన్నింటిని వణికిస్తున్న భయంకరమైన వైరస్‌ కరోనా. చైనాలో ఆరంభమైన ఈ వైరస్‌ వేగంగా ప్రపంచదేశాలల్లో విస్తరిస్తున్నది. దీనికి ఇంకా మందు కనిపెట్టలేదు. దానిపై నిరంతరం

Read more

భయంలేదు.. దేవుడున్నాడు

‘తమ దేవుని నెరుగువారు బలముకలిగి గొప్ప కార్యములు చేసెదరు’ (దానియేలు 11:32). మనదేవుడు యూదాగోత్రపు సింహం. అద్వితీయ సత్యదేవుడు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి,

Read more

గర్విస్తే పతనం తప్పదు

‘నాశనమునకు ముందు గర్వము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడచును (సామె 16:18). నేడు మానవ్ఞడి పతనానికి మూలకారణం గర్వం. నెబుకద్నెజరు గర్వించడం వల్ల క్షణకాలంలోనే

Read more

విశ్వాసానికే వెలుగు

నేడు క్రిస్మస్‌ పండుగ. వేకువజామునే లేచి ప్రభువ్ఞను ఆరాధించేవారు కొందరైతే, మధ్యరాత్రివేళ చర్చిలకు వెళ్లి మరికొందరు ఆరాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాలతో ముస్తాబై, ఆనందంగా చర్చిలకు వెళ్లి, ప్రభువ్ఞను

Read more