ఏపి సిటికోర్ట్స్‌ భవనాన్ని పరిశీలించిన న్యాయమూర్తులు

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధాని పరిధిలో నిర్మిస్తున్న సిటి కోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ భవనాన్ని న్యాయమూర్తులు పరిశీలించారు. కొత్త సంవత్సరం నుండి ఏపి హైకోర్టు అమరావతి కేంద్రంగానే విధుల నిర్వహించేలా

Read more