వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో స్వర్ణ పతకం

వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో స్వర్ణ పతకం అర్జెంటీనా : యూత్‌ ఒలింపిక్స్‌లో భారత్‌ టీనేజ్‌ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ సంచలనం జెరెమీ లాల్రిన్గుంగా స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించి కొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.

Read more