ఇన్ఫీ సిఎఫ్‌ఒగా జయేష్‌ సంఘార్జకా

బెంగళూరు: ఐటిసేవల్లో రెండో అతిపెద్ద సంస్థగా నిలిచిన ఇన్ఫోసిస్‌ తాత్కాలిక సిఎఫ్‌ఒగా జయేష్‌ సంఘార్జకాను నియమించుకుంది. ఈనెల 17వ తేదీనుంచి ఆయన నియామకం అమలులోనికి వస్తుందని కంపెనీ

Read more