మంగళగిరిలో ఐటీ కంపెనీల ప్రారంభ వేడుకల్లో జయరామ్ కోమటి

ఉత్తర అమెరికాలో ఎపి ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా ఉన్న జయరామ్‌ కోమటి మంగళగిరిలో బుధవారం జరిగిన ఐటీ కంపెనీల ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ

Read more