అల్లుకునే మల్లెపందిరి

అల్లుకునే మల్లెపందిరి వేసవి వస్తుందంటే చాలు… మనసంతా మల్లెల పరిమళాలు గుభాళిస్తుంటాయి. కాని ఈ కాంక్రీటు జంగిల్లో మల్లెతీగకి చోటెక్కెడ అనుకుంటూ తెగ బాధపడిపోతుంటారు నగరవాసులు. కానీ

Read more