డిస్కో పాట తరహాలో మళ్లీ చాన్నాళ్లకు..

డిస్కో పాట తరహాలో మళ్లీ చాన్నాళ్లకు.. ‘ ఏ జెంటిల్‌ మాన్‌ సినిమాలో ఒక పాటను విడుదల చేశారు.. 80వ దశకంలో ఉన్న డిస్కో పాట తరహాలో

Read more