అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు జనసేన మద్దతు

అమరావతి రైతుల పాదయాత్రకు జనసేన మద్దతు ప్రకటించింది. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం పేరుతో పాదయాత్ర చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రైతులకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీ

Read more