మంచి నీరు, డ్రైనేజీ సమస్యలతో ప్రజల ఇబ్బందులు

వెంటనే పరిష్కరించాలని ‘జలమండలికి’ భాజపా కార్పొరేటర్ల వినతి Hyderabad: ‘గ్రేటర్’ పరిధిలో మంచి నీటి సమస్య, డ్రైనేజీ సమస్యలను వెంటనే పరిశేఖరించాలని జలమండలి అధికారులకు భాజపా కార్పొరేట‌ర్లు

Read more