బోల్సనారో చర్యలపై లూలా ఆందోళన

బ్రసీలియా : బ్రెజిల్‌లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని మాజీ అధ్యక్షుడు లూయిజ్‌ ఇనాసియో లూలా డసిల్వా ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్యం పీక నులిమేందుకు పచ్చి మితవాది అయిన అధ్యక్షుడు

Read more