ఏపీలో మరో రాజకీయ పార్టీ వెలిసింది

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరో కొత్త రాజకీయ పార్టీ వెలిసింది. ‘జై భీమ్ భారత్ పార్టీ’ పేరుతో జడ శ్రవణ్‌కుమార్ ఈ పార్టీని ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన

Read more