క్లీన్ ఏపీ కోసం ‘జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం’

గ్రామీణ, పట్టణ, నగర ప్రజలకు మెరుగైన పారిశుధ్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం కార్యక్రమానికి జగన్ శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. ఈరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా

Read more