జగన్ ప్రభుత్వానికి మున్సిపల్ కార్మికులు షాక్..

ఏపీలో జగన్ ప్రభుత్వానికి మున్సిపల్ కార్మికులు షాక్ ఇచ్చారు. రేపటి నుంచి సమ్మెకు దిగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కార్మిక, ఉద్యోగ సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్

Read more