స‌ర్పంచ్ సీట్లో జగన్

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి స‌ర్పంచ్ సీట్లో కూర్చుని ఆశ్చర్యపరిచారు. ప్రస్తుతం జగన్ కడప పర్యటన లో ఉన్నారు. మూడు రోజుల పాటు జిల్లాలో పర్యటించబోతున్నారు.

Read more