భాగ్యనగరంలో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

ఎనిమిదవ గ్లోబల్‌ ఎంట్రప్రిన్యువర్‌ సదస్సుకు ఆతిధ్యం ఇచ్చేందుకు భాగ్యనగరం సిద్ధమైంది. ఉమెన్‌ ఫస్ట్‌ ప్రాస్పరిటీ ఫర్‌ ఆల్‌ అనే నినాదంతో మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలను ప్రోత్సహించే విధంగా

Read more