ఐటీసీ స్టార్ హోటల్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్‌

గుంటూరు: సీఎం జగన్ నేడు గుంటూరు జిల్లా విద్యానగర్‌లోని ఐటీసీ హోటల్స్‌ ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్‌ను ప్రారంభించారు. అంతకు ముందు సీఎం జగన్‌ గుంటూరు జిల్లాలోని పోలీస్

Read more