కొండనుంచి బస్సు జారిపడి 20 మంది మృతి

కొండనుంచి బస్సు జారిపడి 20 మంది మృతి ఇస్తాంబుల్‌: టర్కీలోని సౌత్‌ వెస్టర్న్‌ సి రిసార్ట్ట్స్‌ సమీపంలో ఒక బస్సు కొండ చరియ నుంచి జారిపడింది. ఈ

Read more