జూన్‌ 26 నుండి హైదరాబాద్‌లో ఇస్టా మహాసభలు

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ మహానగరం 32వ అంతర్జాతీయ విత్తన పరీక్షల సంఘం (ఇస్టా) మహాసభలకు వేదిక కానుంది. ప్రపంచ వ్యవసాయ ఆహార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీలో జూన్‌

Read more