నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీ45

శ్రీహరికోట: పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సీ45 రాకెట్‌ శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలని స్పేస్‌ సెంటర్‌ షార్‌ నుండి నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 27 గంటల కౌంట్‌డౌన్‌ అనంతరం ఉదయం 9.27

Read more