ఇస్లాం తీవ్రవాద వ్యతిరేక బిల్లుకు ఫ్రాన్స్ దిగువ సభ ఆమోదం

హింసను ప్రేరేపిస్తే మత సంస్థలపై నిషేధం పారిస్‌: ఫ్రాన్స్‌ ఇస్లాం తీవ్రవాదంపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన ‘చార్లీ హెబ్డో’ ఘటన.. ఇటీవలి టీచర్ కిరాతక

Read more