జాతీయ షూటింగ్‌లో తెలుగమ్మాయి సంచలనం

జాతీయ షూటింగ్‌లో తెలుగమ్మాయి సంచలనం ఆ చిన్నారి వయసు 13 ఏళ్లే.. కానీ, తనకంటే ఎన్నోరెట్లు అనుభవజ్ఞులైన, మనూ బాకర్‌లాంటి స్టార్‌ షూటర్లను ఓడించి ఔరా అనిపించింది.

Read more