బయోపిక్‌లో అమీర్‌

బయోపిక్‌లో అమీర్‌ ఇపుడు రెండు వుడ్‌ల్లోనూ బయోపిక్‌ల హవా నడుస్తోంది.. కొత్తగా బాబాల బయోపిక్‌లు కూడ తీసేస్తున్నారు. ఓషో రజనీష్‌..జీవితకాలంలో ఎక్కువ వివాదాల్లో ఇరుక్కున్న ఆధ్యాత్మికుడు.. 1990లో

Read more