ఇరిటబుల్‌ బవెల్‌ సిండ్రోం

ఇరిటబుల్‌ బవెల్‌ సిండ్రోం ఈ వ్యాధి విలక్షణమైంది. మలబద్ధకం లేక విరోచనాలతో బాటు మరికొన్ని ఇతర లక్షణాలతో కూడిన ఒక మొండి రకం వ్యాధి. ప్రేగులలో అసాధారమైన,

Read more