అవినీతి నల్లధనంపై భారత్‌ పోరాటం

అవినీతి నల్లధనంపై భారత్‌ పోరాటం న్యూఢిల్లీ, నవంబరు 14: పెద్ద కరెన్సీనోట్ల రద్దుతో భారత్‌అవినీతి, నల్లధనంపై పోరాటం ఉధృతం చేసినట్లయిందని యూరోపియన్‌ దేశాల కూటమి ప్రశంసిం చింది.

Read more