ఇనుము- ఉక్కు

తెలుసుకోండి ఇనుము- ఉక్కు ఇనుము భూమిపొరల్లో ఖనిజ రూపంలో ఉంటుంది. ఇది బంగారంలాగా లోహ రూపంలో కాకుండా ఆక్సిజన్‌ లేదా సల్ఫర్‌ సమ్మేళనాల రూపంలో దొరుకుతుంది. హెమటైట్‌,

Read more