గర్భస్రావాల నిషేధంపై ప్రజాభిప్రాయం

డుబ్లిన్‌: ఐర్లాండ్‌లో కఠినమైన చట్టాల్లో గర్భస్రావం ఒకటి. అక్కడ అక్కడ భ్రూణహత్యలకి పాల్పడితే 14ఏళ్లజైలు శిక్ష ఉంటుంది. అక్కడ భారత సంతతికి చెందిన సవిత అనే దంత

Read more