అమెరికా దుందుడుకు చర్యలు ఆపాలి

ఇరాన్‌ కమాండర్‌ హెచ్చరిక టెహ్రాన్‌: అమెరికా దుందుడుకు చర్యలు మానుకోకపోతే జూన్‌ 20న జరిగిన డ్రోన్‌ను కూల్చిన సంఘటన మళ్లీ పునరావృతం అవుతుందని ఇరాన్‌ కమాండర్‌ హెచ్చరించారు.

Read more