ఇరాక్‌ పార్లమెంట్‌పై ఉగ్రదాడి

ఇరాక్‌ పార్లమెంట్‌పై ఉగ్రదాడి ఇరాక్‌: ఇరాక్‌ పార్లమెంట్‌పై జరిగిన ఉగ్రదాడిలో ఇద్దరు పౌరులు, ఒక భద్రతా అధికారి గాయపడ్డారు.. ముగ్గురు సాయుధలు వచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరుపుతూ పార్లమెంట్‌లోనికి

Read more