విశాఖ స్టేడియాన్ని పరిశీలించిన ఐపిఎల్‌ అధికారులు

వైజాగ్‌: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం విశాఖపట్నం జిల్లాలోని ఎసిఏ-విడిసిఏ మైదానాన్ని ఐపిఎల్‌ అధికారులు పరిశీలించారు. దేశవ్యాప్తగా సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఐపిఎల్‌ మ్యాచ్‌లను తరలించే అవకాశం

Read more