తొలి రోజు వేలంలో రూ.321.10కోట్లు ఖర్చు

తొలి రోజు వేలంలో రూ.321.10కోట్లు ఖర్చు ఐపిఎల్‌ 11వ సీజన్‌ వేలంలో శనివారం ఫ్రాంచైజీలు తొలి రోజు అన్నీ కలిపి రూ.321.10కోట్లు ఖర్చు చే సి 78మంది

Read more