ఐపీఎల్‌ ఆరంభ వేడుకలు రద్దు

మార్చి 23న ఐపీఎల్‌ 12వ ఎడిషన ప్రారంభం కానుంది.కానీ ఈ ఏడాది అరంభ వేడుకలను బీసీపీఐ క్రీకెట్‌ రద్దు చేసింది.ఈ వేడుకలకు కేటాయించిన డబ్బును పూల్వామా ఉగ్రదాడిలో

Read more