ఐపిఎల్‌ సీజన్‌-10 హీరోలు

ఐపిఎల్‌ సీజన్‌-10 హీరోలు  బెంగళూరు: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపిఎల్‌) వేలం బెంగళూరులో నిర్వహించారు.మొత్తం 151 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలో ఉన్నారు.ఈ వేలంలో ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాళ్లు బోన్‌స్టోక్స్‌, తైమాల్‌

Read more