శాశ్వత అధ్యక్షుల నియామకం రద్దు

భారత ఒలింపిక్‌ సంఘం శాశ్వత అధ్యక్షుల నియామకం రద్దు ఢిల్లీ: భారత ఒలింపిక్‌ సంఘం శాశ్వత అధ్యక్షుల నియామకాన్ని రద్దుచేశారు.. అభయచౌతాలా, సురేశ్‌కల్మాడీ నియామకాన్ని ఐఒఎ రద్దుచేసింది.

Read more