రిఫ్రిజిరేటర్ల మార్కెట్‌లోకి ‘ఇంటెక్స్‌

రిఫ్రిజిరేటర్ల మార్కెట్‌లోకి ‘ఇంటెక్స్‌ హైదరాబాద్‌, డిసెంబరు 20: మొబైల్‌ మార్కెట్‌లో లీడర్‌గా నిలిచిన ఇంటెక్స్‌ కంపెనీ తాజాగా రిఫ్రిజి రేటర్ల మార్కెట్‌లోనికి ప్రవేశించింది. కొత్త రిఫ్రిజిరేటర్లకు బ్రాండ్‌

Read more