నెయిల్‌ పెయింట్‌కు ముందు

నెయిల్‌ పెయింట్‌కు ముందు గోళ్లకి గోరింటాకు పెట్టడం ఒక ఫ్యాషన్‌, ఆరోగ్యమని భావించే రోజులు పోయాయి. చేతివ్రేళ్లకు రకరకాల డిజైన్స్‌ మెహందీతో కాక గోళ్లకు రంగులు పులమటం,

Read more