కొత్త ఇంట‌ర్‌నెట్ రూప‌క‌ల్ప‌న‌ చేసిన ఉ.కొరియా, ఆ దేశంలో మాత్ర‌మే సేవ‌లు!

ప్యాంగ్యాంగ్ : ఉత్తర కొరియా తమ దేశంలో మాత్రమే సేవలు లభించే విధంగా ఇంట‌ర్‌నెట్‌ను రూపొదించింది. ఇప్పటికీ ఈ దేశంలో ఇంటర్నెట్ వాడకం చాలా తక్కువగానే ఉంది.

Read more