ఏడాది కొకసారి మహిళలను గౌరవిస్తే సరిపోదు

సైఫాబాద్‌, : ఏదాడి ఒకసారి నిర్వహించే అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవంనాడు కేవలం మహిళలను సత్కరించి చేతులు దులుపుకుంటే సరిపోదని, వారి హక్కులు, అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం కృషి

Read more