తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల

తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ఇంటర్‌ ఫలితాలను డిప్యూటీ సిఎం కడియం శ్రీహరి విడుదల చేశారు.. ఫస్టియర్‌ ,సెకండియర్‌ ఫలితాలను ఒకేసారి విడుదల చేశారు..

Read more