హైకోర్టులో ఇంటర్‌ ఫలితాలపై విచారణ

హైదరాబాద్‌: ఈరోజు హైకోర్టులో ఇంటర్‌ ఫలితాల వివాదంపై విచారణ జరిగింది. పునపరిశీలన ఫలితాలు అన్నీ జవాబు పత్రాలతో సహా వెల్లడించామని హైకోర్టుకు ఇంటర్ బోర్డు తెలిపింది. పునపరిశీలన

Read more