జూలై 1న ఏపి ఇంటర్‌ మార్కుల జాబితా విడుదల

అమరావతి: ఏపి ఇంటర్‌ మార్కులు జాబితాను వచ్చే నెల 1వ తేదీన జ్ఞానభూమి వెబ్‌సైట్‌లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి అందుబాటులో ఉంచుతామని ఏపి ఇంటర్‌ బోర్టు

Read more