త్వరలో ‘ఇంటిలిజెంట్‌ పోలీస్‌’

త్వరలో ‘ఇంటిలిజెంట్‌ పోలీస్‌’ తమిళ్‌లో బ్లాక్‌బస్టర్‌ అయిన కావల్‌ చిత్రాన్ని తెలుగులో ఇంటిలిజెంట్‌ పోలీస్‌ పేరుతో గ్రేహాక్‌ మీడియా పతాకంపై , వీరబ్రహ్మంగారి అన్నభీమోజు సమర్పణలో రాజశేఖర్‌

Read more