దేశ ప్రజలకు ఏడు సూత్రాలు

తప్పక పాటించాలని ప్రధాని వినతి దిల్లీ: జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలు తప్పకపాటించవలసిన ఏడు సూత్రాలతో ఓ సప్తపదిని ప్రకటించారు. ఈ 19 రోజులు

Read more