ఇన్‌సెక్టిసైడ్స్‌ ఇండియా నుంచి ‘కాయకల్ప్‌

ఇన్‌సెక్టిసైడ్స్‌ ఇండియా నుంచి ‘కాయకల్ప్‌ హైదరాబాద్‌,జూన్‌ 26: భూసారం పెంచేందుకుగాను ఇన్‌సైక్టిసైడ్స్‌ ఇండియా కంపెనీ కాయకల్ప్‌ పేరిట కొత్త ఉత్పత్తిని అమలుకు తెచ్చింది. మొక్కల ఆరోగ్యం మరింత

Read more