బ్యాంకుల్లో వేలిపై సిరాముద్ర వేయొద్దు

 వేలిపై సిరాముద్ర వేయొద్దు న్యూఢిల్లీ: పెద్దనోట్ల మార్పిడికి వస్తున్న ప్రజలకు వేలిపై సిరా ముద్ర వేయవద్దని ఎన్నికల కమిషన్‌ ప్రభుత్వానికి ఆదేశించింది..ఓట్లు వేసే సమయలో వేసిన విదంగా

Read more