చేతులే లేనివారికి చెంపపై సిరా చుక్క..

హైదరాబాద్‌: పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఓటు వేశాక పోలింగ్‌ అధికారులు ఎడమ చేయి చూపుడు వేలుకు సిరా గుర్తు పెడతారు. దాంతో సదరు ఓటరు తన ఓటు హక్కును

Read more