ఇన్ఫోసిస్‌ రూ.12 వేలు కోట్లషేర్‌ బైబాక్‌

ఇన్ఫోసిస్‌ రూ.12 వేలు కోట్లషేర్‌ బైబాక్‌ టిసిఎస్‌, కాగ్నిజెంట్‌ బాటలోనే ఇన్ఫీ.. ముంబై,భారత్‌లోని రెండో ఐటిసేవల దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్‌ టిసిఎస్‌, కాగ్నిజెంట్‌ కంపెనీల బాటనే పట్టింది. షేర్లను

Read more